اخبار و اطلاعیه های گذرآنلاین

 اختلال بوجود آمده اخیر در کلیه سرویس ها

16:25 1393-7-8

با توجه به اختلال ها اخیر بوجود آماده در برخی سرویس ها در اکثر ISP ها ، اتصال کاربر بعد از در مدت زمانی مشخص دچار اختلال می شود، راه حل فعلی پشنهاد شده تغییر سرور یا سرویس بعد از ایجاد اختلال می باشد، در حال حاضر تیم گذر آنلاین  در حال بررسی اختلال و ارائه راه حل پایدار برای پایداری سرویس ها می باشد
در صورت ارائه راه کار جدید تمامی کاربران می توانند با همان اکانت سابق خود اقدام به استفاده از کلیه سرویس نمایند
با تشکر تیم فنی گذر آنلاین

کلمات کلیدی